DRYWALL INSTALLER AND FINISHER / INSTALATOR PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH I FINISZER W KANADZIE

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 30-32 CAD/h
  • Firma: Workvantage
  • Kontakt: Cesar Roca
  • Telefon: +1 647-797-0956
  • Język obcy: angielski
  • Doświadczenie: Minimum 3 lata

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Kingstone
  • Państwo: Kanada

Drywall installer and finisher IN CANADA                                                                         

 

Company: Workvantage International Workforce Solutions Inc. (recruitment on behalf of our client)

 

Business Information : Canadian company development, construction, rental and property management

 

Work location: Different locations in Kingston, Ottawa and London. Various constructions / construction sites - Full-time - Permanent

 

Salary: from $ 30.00 to $ 32.00 per hour, 40 hours a week

 

Job description

·         Measure, cut, fit and assemble drywall sheets  

·         Produce and install suspended metal ceiling grids and place them in panels to create acoustic and coffered ceilings

·         Tape at joints with tape and embed the tape in the mix

·         Apply successive layers of joints and sands as well as joints

·         Place and attach metal sheets to metal or wooden dowels or joists

·         Cut and install metal corners to protect the outer corners

·         Fill joints, nail recesses, holes and cracks with a joint mixture using a trowel and wide knife

·         Smooth out excess mix and let dry

·         Prepare offers and offers

·         Instruct students

·         Supervise other employees

·        Work at heights, on scaffolding or turns

·        Przeczytaj i interpretuj plany, mapy, rysunki i specyfikacje

·        Oszacuj koszty i materiały

·        Stwórz i zainstaluj rusztowania, roboty i inne platformy robocze

·        Pomóż w czyszczeniu i przygotowaniu powierzchni

·        Przygotuj układy ścian i sufitów

 

Wymagania

-Edukacja: ukończenie szkoły średniej

- Doświadczenie: wymagane  jest minimum 3 lata doświadczenia w montażu płyt kartonowo-gipsowych, tynkowaniu lub wykończeniu. Jeśli kandydat nie ma co najmniej 3-letniego doświadczenia, wówczas wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej II stopnia LUB Ukończenie trzy- lub czteroletniego programu praktyk LUB LUB Połączenie trzech lat doświadczenia zawodowego z pewną szkołą średnią, college'em lub kursy branżowe dotyczące tynkowania, płyt gipsowo-kartonowych lub wykończeniowych pomogą się zakwalifikować

Warunki pracy i możliwości fizyczne: praca z dużymi ładunkami, koordynacja ręka-oko, powtarzalne zadania, zginanie, kucanie, klęczenie, sprawność manualna, wysiłek fizyczny, długotrwałe przebywanie

- Środowisko pracy: zakurzone, głośne

-Przydatność osobista: niezawodność, osąd, elastyczność, gracz zespołowy, niezawodność

- Obciążenie: do45 kg (100 funtów)

 

 

Koszty transportu są pokrywane, jeśli pracownik musi się przeprowadzić. Zapewniony zostanie również transport z jednego miejsca pracy do drugiego.

 

Ważne informacje:

-Ta pozycja będzie wymagać pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00 z 60 minutami bezpłatnego lunchu i dwoma 15-minutowymi nieodpłatnymi przerwami

-Pracownik będzie się obracał na różnych budowach / budowach w całym Londynie, Ottawie i Kingston.

 

Złóż wniosek przez e-mail na adres: [email protected]


Drywall installer and finisher
Company: Workvantage International Workforce Solutions Inc. (recruiting on behalf of our client)
Business information: Real estate development, construction, rental and property management Canadian
company
Work Location: Various locations throughout Kingston, Ottawa and London. Different construction / building
sites - Full time - Permanent
Salary: $ 30.00 to $ 32.00 per hour, 40 Hours per week
Job Description
 Measure, cut, fit and install drywall sheets
 Fabricate and install suspended metal ceiling grids and place in panels to form acoustical and coffered
ceilings
 Tape over joints using taping machine and embed tape in compound
 Apply successive coats of compound and sand seams and joints
 Position and secure sheets to metal or wooden studs or joists
 Cut and install metal corner beads to protect exterior corners
 Fill joints, nail indentations, holes and cracks with joint compound using trowel and broad knife
 Smooth out excess compound and allow coat to dry
 Prepare tenders and quotations
 Instruct apprentices
 Supervise other workers
 Work at heights, on scaffolding or swing stages
 Read and interpret blueprints, maps, drawings and specifications
 Estimate costs and materials
 Erect and install scaffolding, falsework and other working platforms
 Help to clean and prepare surfaces
 Prepare wall and ceiling layouts
Requirements
- Education: Completion of high school
- Experience: A minimum of 3 years of experience in drywall installing, plastering or finishing is required. If the
candidate does not have at least 3 years of experience, then a post-secondary education certificate OR
Completion of a three-to four-year apprenticeship program is required OR A combination of three years of
work experience and some high school, college or industry courses in plastering, drywalling or finishing will
help to qualify
Work Conditions and Physical Capabilities: Handling heavy loads, Hand-eye co-ordination, Repetitive tasks,
Bending, crouching, kneeling, Manual dexterity, Physically demanding, Standing for extended periods
- Work Site Environment: Dusty, Noisy
-Personal Suitability: Dependability, Judgment, Flexibility, Team player, Reliability
- Weight handling: Up to 45 kg (100 lbs)

Benefits: Transportation costs covered if worker needs to relocate. Also, transportation from one work
location to another will be provided.
Important information:
-This position will require working Monday to Friday from 7:30 AM to 5:00 PM with 60 minutes of unpaid
lunch and two 15-minute unpaid breaks
-The worker will rotate in different construction / building sites throughout London, Ottawa and Kingston.
Apply by e-mail to: [email protected]
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."