ASEMBLER, FINISZER I INSPEKTOR PRODUKTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH W KANADZIE

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 14-15 CAD/h
  • Firma: Workvantage
  • Kontakt: Cesar Roca
  • Telefon: +1 647-797-0956
  • Język obcy: angielski
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Quebec
  • Państwo: Kanada

Plastic products assembler, finisher and inspector

Company: Workvantage International Workforce Solutions Inc. (recruiting on behalf of our

client)

Business information: Canadian company with 25 years of experience in bath furnishing, who

today is considered as a north-American reference of chic design. Their products are

handcrafted from beginning to end in Canada and distributed world-wide.

Work Location: 1295 rue René-Descartes, Saint-Bruno, QC J3V 0B7 - Full time - Part time -

Permanent

Salary: $ 14.00 to $ 15.50 per hour - 40 hours per week

Job Description:

- Operate machines or equipment or use hand tools to cut, shape, splice and fit plastic

materials from parts and assemblies

- Assemble composite materials on patterns to form parts and assemblies

- Inspect manufactured plastic products for defects and conformance to specifications

and quality standards

- Mark and re-route defective products for repair or recycle

- Make minor adjustments or repairs to products

- Prepare reports on products inspected

- Perform water test

- Install trims and apply silicon on products

- Polish and finish bathtubs, sinks, shower bases

- Molding and demolding pieces

- Maintain work areas clean and in order

- Work in finishing, inspection and assembly

Requirements:

- Education: no formal education is required

- Experience is an asset

- Speaking French or English is required

- Work conditions and physical capabilities: Repetitive tasks, Handling of heavy loads, Physically

demanding, Manual dexterity, Attention to detail, Standing for extend periods

- On-the-job training provided

Benefits: Disability insurance, extended medical insurance, dental insurance, employer's

participation to collective pension plan, uniforms

Important Information:

Work schedule: from Monday to Friday, from 7:00 am to 3:00 pm.

Apply by e-mail to: [email protected]

Assembler, finisher and plastic product inspector IN CANADA

 

Company: Workvantage International Workforce Solutions Inc. (recruitment on behalf of our client)

Business Information: A Canadian company with 25 years of experience in bathroom furnishings, which today is considered a North American reference for elegant designs. Their products are hand-made from start to finish in Canada and distributed worldwide.

 

Work location: 1295 rue René-Descartes, Saint-Bruno, QC J3V 0B7 - Full-time - Part-time - Permanent

 

Salary: from 14.00 to 15.50 USD per hour - 40 hours a week

 

Job description:

-          Operate machinery or equipment or use hand tools for cutting, shaping, joining and matching plastic materials from parts and assemblies

-          Combine composite materials on patterns to create parts and assemblies

-          Check manufactured plastic products for defects and compliance with specifications and quality standards

-          Mark and redirect defective products for repair or recycling

-          Make minor adjustments or repairs to your products

-          Prepare reports on products inspected

-          Perform a water test

-          Install finishes and apply silicone to the products

- Polish          and finish bathtubs, washbasins, shower trays

-          Forming and demoulding

-          Utrzymuj porządek w miejscach pracy

-          Prace w zakresie wykończenia, kontroli i montażu

 

Wymagania:

- Edukacja: nie jest wymagana formalna edukacja

- Doświadczenie jest atutem

- Wymagana jest znajomość francuskiego lub angielskiego

- Warunki pracy i możliwości fizyczne: Powtarzające się zadania, Obsługa dużych obciążeń, Wymagające fizycznie, Zręczność manualna, Dbałość o szczegóły, Stawanie przez dłuższy czas

- Zapewnione szkolenie w miejscu pracy

 

Świadczenia: ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, rozszerzone ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie dentystyczne, udział pracodawcy w zbiorowym planie emerytalnym, mundury

 

Ważne informacje:

Harmonogram pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Submit an application by email to [email protected]

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."