TRUCK DRIVER / KIEROWCA CIĘŻARÓWKI NA DUŻE ODLEGŁOŚCI W KANADZIE

DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: 22-24 CAD/h
  • Firma: Workvantage
  • Kontakt: Cesar Roca
  • Telefon: +1 647-797-0956
  • Język obcy: angielski
  • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

Long distance truck driver in CANADA

 

Company: Workvantage International Workforce Solutions Inc. (recruitment on behalf of our client)

Business news: Canadian timber and steel transport company in the Great Lakes region and the US by train B.

 

Place of work: The position includes traveling around Canada and the United States to deliver goods to the company's customers; the main destinations are Ontario, Quebec, Michigan, Indiana, Illinois, Ohio. The employment contract for full-time

 

Salary : from $ 22.00 to $ 25.00 per hour. Salary can vary or increase depending on mileage. The company guarantees a weekly payment of $ 660.00 equal to $ 22.00 x 30 hours. 30-50 hours a week

 

Job description:

●         Load and unload goods; to tie goods

●        Taring and ensuring safety and protection of the load

●        Operate and drive straight or articulated trucks for the transport of goods and materials

●        Perform preventive maintenance

●        Drive lighter special purpose trucks

●        Record cargo information, working hours, distance traveled and fuel consumption; complete the business hours log

●        Carry out pre-journey, en route and post-journey checks and supervise all aspects of the vehicle

●        Monitor the condition of the vehicle and check tires, lights, brakes, refrigerators and other equipment

●        Organizuj podróże, pokrewne trasy i dokonuj rezerwacji

●        Odbieranie i przekazywanie informacji do centralnej wysyłki

●        Profesjonalizm w obsłudze klienta

●        Trenuj kolegów w zakresie nowych metod lub technik pracy

●        Odpowiadaj na skargi i wątpliwości klientów

 

Wymagania:

-Edukacja: wymagane jest ukończenie szkoły średniej.

-Doświadczenie: doświadczenie jest atutem

- Wymagane jest prawo jazdy klasy 1 ważne w Quebecu

- Wymagane jest sprawdzenie zapisu jazdy

Praca fizycznie wymagająca.

- Chęć podróżowania przez dłuższy czas oraz w przypadku podróży transgranicznych

- Wymagana jest znajomość angielskiego, znajomość francuskiego jest dodatkowym atutem

 

 

Korzyści: zapewniamy rozszerzone ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie dentystyczne, a także telefon komórkowy i mundur.

 

Ważne informacje:

- Wymagana jest elastyczność zgodnie z harmonogramem. Pracownicy ustalają własne godziny pracy w zależności od tygodnia i obciążenia pracą.

- Stanowisko wymaga podróżowania do różnych miejsc w Kanadzie i USA, a zatem regularnego nieobecności przez średnio 4 do 5 kolejnych dni.

- Pozycja wymaga prowadzenia ciągnika siodłowego.

 

Złóż wniosek przez e-mail na adres: [email protected]

 

 


Long Distance Truck Driver

Company: Workvantage International Workforce Solutions Inc. (recruiting on behalf of our client)

Business information: Canadian company dedicated to the transportation of wood and steel in the

Great Lakes region and in the USA by B-train.

Work Location: The position involves traveling throughout Canada and in the USA to deliver goods to

the company's clients; the main destinations are Ontario, Quebec, Michigan, Indiana, Illinois, Ohio. - Full

time - Permanent

Salary: $ 22.00 to $ 25.00 hourly. Salary can vary or increase according to mileage driven. Company

guarantees a minimum weekly payment of $ 660.00 equal to $ 22.00 X 30hrs. 30 - 50 hours per week

Job Description:

● Load and unload goods; tie up goods

● Tarping and ensuring safety and security of cargo

● Operate and drive straight or articulated trucks to transport goods and materials

● Perform preventive maintenance

● Drive lighter, special purpose trucks

● Record cargo information, hours of service, distance traveled and fuel consumption; complete a

log book with the working hours

● Perform pre-trip, en route and post-trip inspection and oversee all aspects of vehicle

● Oversee condition of vehicle and inspect tires, lights, brakes, cold storage and other equipment

● Arrange travel, related itineraries and make reservations

● Receive and relay information to central dispatch

● Professionalism in customer service

● Coach colleagues on new methods or work techniques

● Address customers & # 39; complaints or concerns

Requirements:

- Education: Completion of high school is required

- Experience: Experience is an asset

- Driver's license Class 1 valid in Quebec is required

- Driving record check is required

- Physically demanding

- Willing to travel for extended periods and for cross-border trips

- Speak English is required, speak French is an asset

Benefits: we provide extended medical insurance and dental insurance as well as a cellphone and the

uniform.

Important Information:

- Flexibility on schedule is required. Employees establish their own working hours according to the week

and the load of work.

- The position requires traveling to different places in Canada and the USA and thus to regularly be away

for an average time of 4 to 5 consecutive days.

- The position requires driving a tractor truck.

Apply by e-mail to: [email protected]

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."